Uwv Advocaat Uitkering Afgewezen, Gestopt Of Opgeschort?

Gepubliceerd nov. 19, 22
6 min read

Advocaat Uitkering - Gratis Advocaat [Intakegesprek]

Het is handig om hiervoor de site van het UWV te raadplegen. Er zijn verschillende redenen waardoor je WIA-uitkering stopt: Je kan weer meer verdienen (of je WIA-uitkering stopt, hangt af van hoeveel je verdient); Je bent werkeloos en je hebt geen recht op WW (je kan dan wel een bijstandsuitkering aanvragen); Je hebt de AOW-leeftijd bereikt; Je bent verhuisd naar een niet-verdragsland; Je bent gedetineerd: Je komt te overlijden.

Het is daarom niet meer dan logisch als u vragen heeft over een WIA-uitkering of -aanvraag. Stel: je man komt te overlijden, hoe zit het dan? Wat gebeurt er met je WIA uitkering als u naar het buitenland verhuisd? Je kan voor al deze vragen altijd bij ons terecht. © .

Hoe Verloopt Een Wia-keuring?

Bent u al bijna twee jaar ziek en bent u niet in staat om (volledig) te werken, dan kunt u een WIA uitkering aanvragen. Voordat uw WIA aanvraag in behandeling wordt genomen, onderzoekt het UWV eerst wat u(w) werkgever hebben gedaan om u weer te laten werken. Het UWV kijkt hierbij naar het re-integratieverslag (RIV).

Wia AdvocaatWia Advocaat

De werkgever ontvangt dan een loonsanctie. Dit betekent dat de werkgever uw loon langer moet doorbetalen (maximaal één jaar). De werkgever wordt hierover in een brief geïnformeerd. Deze brief is een besluit (beschikking) waartegen bezwaar open staat. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De WIA advocaat van Astrum Advies Advocatenkantoor kan de werkgever in deze procedure bijstaan.

Wia Specialist - Advocatuur - Advocaat

U ontvangt dan een uitnodiging voor een gesprek met de (verzekerings)arts van het UWV. De verzekeringsarts kijkt naar uw klachten (lichamelijk en geestelijk). Aan de hand van uw medische beperkingen bekijkt hij wat u wel of niet kunt. Verder onderzoekt de arts of uw klachten tijdelijk of blijvend zijn. De arts zal u ongetwijfeld ook vragen naar uw dagbesteding.

Mede aan de hand van uw dagbesteding stelt de arts uw beperkingen en mogelijkheden vast. Indien nodig verricht de arts ook een lichamelijk onderzoek bij u. Het is mogelijk dat de verzekeringsarts medische informatie nodig heeft van uw behandelaar(s). In dat geval vraagt de verzekeringsarts u om toestemming. Is de verzekeringsarts van oordeel dat u (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt bent, dan komt de arbeidsdeskundige van het UWV in beeld.

Wia - Sociale Zekerheidsrecht Advocaat

Hierbij kijkt hij naar uw opleiding, werkervaring en uw beperkingen zoals vastgesteld door de verzekeringsarts van het UWV. De arbeidsdeskundige zoekt naar drie soorten werk waarvoor u geschikt bent en wat u hiermee kunt verdienen. Het middelste loon van deze drie banen wordt vervolgens vergeleken met uw salaris voordat uw ziek werd.

Kunt u 65% of minder van uw oude loon verdienen, dan krijgt u een WIA uitkering. Wanneer u arbeidsongeschiktheidspercentage minder dan 35% is, dan heeft u geen recht op een WIA uitkering. Dit percentage zegt overigens niets over hoe ziek u bent. Maar wat nu als de verzekeringsarts uw ziekte of beperking niet zorgvuldig heeft beoordeeld? Een afwijzing van uw WIA-aanvraag kan grote gevolgen voor u hebben.

Bezwaar Wia Uitkering - Advies Advocatenkantoor

Onze WIA advocaat mr. A. Benamar gaat voor u het gevecht aan. Hij kan voor u bezwaar maken en indien nodig, beroep en desnoods uw zaak voorleggen aan de hoogste rechter. Zijn uw klachten van chronische aard, dan wordt ook bezwaar gemaakt tegen het niet toekennen van een IVA uitkering.

Ww-uitkering - Advocaat Bezwaar UwvUitkering Advocaat - Uitkeringsproblematiek

Dat is bij een medisch stabiele situatie of als er een geringe kans is op herstel of bij een verslechterende situatie. Dit is ook voor de werkgever financieel van belang omdat dit effect heeft op de hoogte van de premie die de werkgever moet betalen (premiedifferentiatie). Als uw IVA bezwaar gegrond wordt verklaard betaalt het UWV uw advocaatkosten.

Arbeidsongeschiktheid - Gratis Gesprek Advocaat Binnen 24 Uur!

Ben houdt van wandelen en goede Franse Wijnen. Zijn diensttijd heeft hij vervuld als secretaris van de Vereniging van Dienstplichtige Militairen (VVDM).

Iedereen kan arbeidsongeschikt of langdurig ziek worden. Dit heet arbeidsongeschiktheid. Op het moment dat dit gebeurt, verandert er veel op financieel vlak en je krijgt met uitkeringen te maken. Hieromtrent zijn verschillende regels opgesteld. Maar hoe werken deze regels en hoe kun je je zelf voorbereiden om uit de geldproblemen te blijven? Wanneer iemand langdurig ziek is, is zijn werkgever verplicht om minimaal 70 % van het loon door te betalen voor een periode van de eerste 104 weken (oftewel 2 jaar).

Juridische Hulp Bij Een Wia-uitkering

In dit geval is er mogelijk recht op een WIA-uitkering. Het kan ook zo zijn dat een persoon helemaal geen werkgever heeft die zijn loon door kan betalen. Denk hierbij aan een oproepkracht, een uitzendkracht, een invalkracht. Tevens kan het zo zijn dat het contract tijdens de ziekteperiode afloopt. In dit geval heeft men mogelijk recht op een Ziektewet-uitkering.

Hierbij schakelen zij een arbeidsdeskundige en een verzekeringsarts in. Bezwaar WIA uitkering - Advocaat bezwaar WIA-uitkering - Advocatenkantoor. Deze personen kijken naar wat voor werk de persoon eventueel nog kan doen, ondanks de beperkingen die de persoon heeft door de handicap of ziekte. Voor de beoordeling hoe arbeidsongeschikt de persoon is, vergelijkt het UWV het oude uurloon met het uurloon dat nu verdiend zou kunnen worden.

Uwv Advocaat Uitkering Afgewezen, Gestopt Of Opgeschort?

Als dit percentage minstens 35% minder bedraagt, is de persoon (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Als dit percentage minder dan 35% is, heeft men geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Nu moet samen met de werkgever gekeken worden of binnen of buiten het bedrijf nog andere mogelijkheden zijn. Wellicht is de baan te behouden of is er een optie tot ander aangepast werkt.

De ontslagen persoon heeft dan misschien recht op een WW-uitkering. Bij de beoordeling of men recht heeft op een WIA-uitkering worden 4 vragen gesteld, deze luiden als volgt: Hoeveel kan de persoon nog werken en verdienen? Hoeveel werkt deze persoon? Hoe hoog is het verzekerd dagloon van deze persoon? Hoeveel jaar heeft deze persoon gewerkt? (Dus het arbeidsverleden) Tevens zijn de duur en de hoogte van de uitkering van deze 4 vragen afhankelijk.

Sociaal Zekerheidsrecht Expertise

De arbeidsongeschikte persoon ontvangt hierover van het UWV een brief na 88 weken ziekte. WIA betekent Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze wet heeft 2 soorten uitkeringen: De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten). Deze ziet op mensen die nog meer dan 20% maar minder dan 65% van hun oude loon kunnen verdienen (Advocaat bezwaar WIA-uitkering - Advocatenkantoor).

Deze ziet op mensen die niet meer dan 20% van hun oude loon kunnen verdienen. Dit is dus gericht op volledig arbeidsongeschikten waarbij geen kans op herstel mogelijk is. Deze uitkering is tussen de 3 en 38 maanden en is loongerelateerd. Hoelang een persoon daadwerkelijk deze uitkering krijgt, is afhankelijk van het arbeidsverleden (Bezwaar WIA uitkering - Advies Advocatenkantoor).

Wia-uitkering Na Herkeuring

Een klein deel van wat verdiend wordt mag ook gehouden worden. Hierdoor heb je meer inkomen als je werkt naast een WGA-uitkering dan een persoon die niet werkt (Procederen tegen het UWV). Indien een persoon geen recht heeft op de loongerelateerde uitkering, bestaan er nog aanvullende- of vervolguitkeringen. De WAO-uitkering is een oude regeling en geldt alleen als een persoon voor 1 januari 2004 een ziekte of handicap had waardoor hij/zij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakte.Een zelfstandig ondernemer (bijvoorbeeld freelancer of zzp'er) heeft meestal geen recht op een WIA-uitkering. Als een zelfstandig ondernemer arbeidsongeschikt wordt, krijgt deze niet automatisch een uitkering van de overheid. Daarom is het slim om zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Hierin kan men bepalen voor welk bedrag ze willen verzekeren, voor welke periode en vanaf wanneer.

Meer van Rechten

Navigation

Home

Latest Posts

Bezwaar Maken Uwv? Lees Dit Eerst

Published Jan 02, 23
9 min read

Uwv Bezwaar En Beroep

Published Dec 28, 22
10 min read